O nás

Neformálne združenie Klub šermu Trenčín sa od svojho vzniku v roku 2016 zameriava na trénovanie európskych historických bojových umení. Zakladajúci členovia združenia pôsobili vo viacerých skupinách historického šermu (Bludní rytieri, Rytiersky turnaj Normani, Skupina historického šermu Wagus), ktoré sú v rámci regiónu dobre známe, alebo boli členmi iných združení kde sa zaoberali trénovaním šermu. Hlavným cieľom združenia je trénovanie európskych bojových umení, ich systematická výučba a aplikovanie získaných poznatkov do tréningovej praxe.

Európske bojové umenia sú súborom rôznych postupov, stratégií a techník, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva po našich predkoch. Klub šermu Trenčín sa primárne zaoberá tzv. Kunst des Fechtens a Scherma italiana. Je to obdobie od ranného stredoveku až po začiatok novoveku a hovoríme o zápasení, šerme mečom, tesákom, či rapírom a dýkou.

Šerm je vo všeobecnosti športom rozvíjajúcim telesné a mentálne schopnosti jednotlivca. V rámci tréningového procesu sa kladie dôraz na nadobudnutie dobrých kondičných schopností, rozvoja sily, výbušnosti a motoriky. Postupuje sa cez výučbu základných šermiarskych krokov, nasleduje cvičenie so zbraňou, nácvik techník, takticko-technické cvičenia a sparring.

Klub šermu Trenčín je členom niekoľkých národných a medzinárodných združení, ako napríklad Škola európskych bojových umení Magisterium, Škola šermu Paridon, Federácia európskych bojových umení Slovenska. Priamo organizuje a podieľa sa na organizácii šermiarskych skúšok – aprobácií, organizuje tiež semináre a školenia, ktoré zásadne pomáhajú rozvoju komunity na celoštátnej úrovni.