Tréningy

Pondelky a štvrtky 18:00 – 20:00 ZŠ Predmerského Ľ. Stárka 2148/12, 911 05 Trenčín-Zlatovce